Daglig leder Sølvi Føre for nærmere informasjon på telefon 415 57 200


Eller e-post: post@dinomsorg.com

Hjelp til en bedre hverdag

Din Omsorg i Narvik gir deg mulighet til å kjøpe
omsorgstjenester. Et supplement når en trenger hjelp 
og omsorg som det offentlige hjelpeapparatet ikke kan tilby. 

Din Omsorg legger vekt på sosialt samvær, hygiene, 
trivsel og velvære. Vi møter våre klienter med forståelse
og empati.

Vi gjør vårt ytterste for at du som klient skal
være fornøyd. Der det er behov etableres et samarbeid med 
den kommunale omsorgstjeneste, primærlege eller familie. 
Sykepleiers faglige vurdering foreligger alltid.

Din Omsorg tilrettelegger også for
 • Fødselsdager
 • Hjelp til innkjøp av klær, innbo og rekvisita
 • Hjelp til møblering og tilrettelegging i hjemmet
 • Reiser på korte turer m.m.
 • Hjelper/avlaster familie med pleie i hjemmet
 • Tilrettelegger også for personer i institusjoner
 • Ukentlige rapporter sendes pårørende hvis ønskelig.

 • Sølvi Føre er autorisert sykepleier og utdannet hygiene-
  sykepleier fra folkehelseinstituttet. Hun har lang erfaring som
  sykepleier, blant annet ved sykehuset UNN Narvik.


  Priser: Kr. 475,-/time. Dette inkluderer alle tjenester, bykjøring. 
  Omsorgstjenester er fritatt for MVA.